Clasa a X-a TIC

Evaluare inițială - editorul de texte Word, navigare pe Internet

tic.jpg

Curriculum clasa a X-a

  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Access

COMPETENŢE GENERALE

1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator
2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru
3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea

Competenţe specifice - Aplicația Excel:

  • Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel
  • Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
  • Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
  • Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul
  • Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
  • Realizarea de import obiecte
  • Realizarea unor aplicaţii practice