Proiecte educationale 2012-2013
wsw_poster_no%2520textb%5B1%5D.jpg

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, 4-10 octombrie 2012

Sǎptǎmâna Mondialǎ a Spaţiului Cosmic este o sǎrbǎtoare internaţionalǎ a ştiinţei şi tehnologiei, şi a contribuţiilor acestora la îmbunǎtǎţirea condiţiei umane. Adunarea Generalǎ a ONU a declarat, în anul 1999, ca acest eveniment sǎ aibǎ loc în fiecare  an între 4 -10 octombrie, sǎrbǎtorind astfel lansarea, pe 4 Octombrie 1957, a primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a deschis calea explorǎrii spaţiului cosmic şi semnarea, la 10 Octombrie 1967, a Tratatului asupra principiilor care guverneaza activitǎţile statelor în explorarea paşnică a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti.
În anul 2012, cea de-a treisprezecea ediția a Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic are ca temă "Spațiul, pentru siguranța și securitate umană", pentru a sublinia rolul sateliților artificiali și modul pașnic de utilizarea al acestora.
Sateliții de observare ai Pământului, de navigație și de telecomunicații sunt utilizați zi de zi pentru a proteja oamenii și mediul înconjurător. Un rezumat al unora dintre multiplele lor roluri importante ar fi:

  • Sprijinirea eforturilor de ajutor umanitar, cum ar fi planificarea acțiunilor de livrare de produse alimentare și medicamente în zone îndepărtate
  • Monitorizarea extinderii așezărilor urbane
  • Contribuirea la siguranța transportului maritim și aerian
  • Înlesnirea operațiunilor de căutare și salvare
  • Măsurarea calității aerului și a nivelului de poluare
  • Monitorizarea defrișărilor și a deșertificării
  • Urmărirea incendiilor forestiere, inundațiile și daunele cauzate de alte calamități naturale.

Pe parcursul acestei săptămâni, elevii vor explora virtual Cosmosul, prin intermediul prezentărilor și filmelor documentare (programul Școala Discovery), vor discuta despre principalele fenomene astronomice din anul 2012, își vor imagina vehicule și module spațiale, vor ”monitoriza” Pământul din satelit, realizând machete, referate, postere și prezentări PowerPoint.


Ziua Mondială a Alimentației, 16 octombrie 2012

cos_fructe_toamna.jpg

Pe data de 16 octombrie a fiecărui an, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) celebrează “Ziua Mondială a Alimentaţiei”, proclamată în 1976. Adunarea generală a aprobat sărbătorirea zilei considerând că hrana este o condiţie a supravieţuirii şi bunăstării omului, o nevoie umană fundamentală.
Aceasta zi se sărbatorește în ziua de 16 octombrie a fiecărui an și constituie un prilej pentru instituțiile guvernamentale, administrațiile locale, asociațiile de tineri, organizațiile nonguvernamentale, întreprinzători, industriași sau mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenția asupra necesității unei alimentații sănătoase.
Marcarea Zilei Mondiale a Alimentației reprezintă un binevenit semnal și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generațiilor viitoare.
Manifestările dedicate Zilei Mondiale a Alimentației se înscriu în efortul comun de transmitere către generațiile viitoare a unui mediu curat și sănătos, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile: economică, ecologică și socială.
De asemenea, acest eveniment este utilizat pentru a atrage atenția populației asupra problemelor legate de alimentație și agricultură existente pe plan local, național și regional. Astfel, se reamintește anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grijă pentru a îmbunătății calitatea alimentației. Ceea ce facem în direcția protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră și a generațiilor care ne vor urma.


Săptămâna Educației Globale, 10 - 18 noiembrie 2012

Logo_educ.jpg

Realitatea lumii contemporane accentuează importanţa educaţiei ca modalitate de abordare, înţelegere şi exploatare pozitivă a globalizării, în baza definirii acesteia ca practică socială, ca proces de dezvoltare individuală şi colectivă ce facilitează transformarea şi auto-transformarea. De aici şi ideea particularizării unui tip de educaţie specific acestui proces al lumii contemporane, denumit generic educaţia globală şi menit să ajute la conştientizarea faptului că acest fenomen exprimă cursul viitoarei dezvoltări sociale, depinzând numai de noi dacă de beneficiile acestuia vor profita numai cei privilegiaţi.
Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Activitatea Centrului Nord – Sud se bazează pe trei principii: dialog, parteneriat şi solidaritate şi acţionează în două direcţii majore:

  • creşterea conştientizării problemelor interdependenţei şi solidarităţii globale prin educaţie şi potenţialul tineretului,
  • promovarea solidarităţii Nord – Sud în conformitate cu principiile şi obiectivele Consiliului Europei prin dialogul dintre Europa, ţările sud mediteraneene şi Africa.

Astfel, ca modalitate de materializare a primei direcţii de acţiune, Consiliul Europei, prin organismul său specializat - Centrul Nord-Sud, a iniţiat, la Strasbourg, în 1999, prima „Săptămână a Educaţiei Globale”, promovând în statele membre activităţi şcolare dedicate reducerii sărăciei şi excluderii sociale şi, ulterior,. având în vedere mesajele primite, a invitat statele Consiliului Europei să participe anual la Săptămâna Educaţiei Global, ajunsă, în acest an, la cea de-a XI-a ediţie .
„Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbaterea unor teme ca: diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale: sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni. Tema propusă pentru anul 2012, ”Mobilitate pentru sustenabilitate” este astfel un bun prilej pentru a dezbate cu elevii importanța asigurării unei dezvoltări durabile și ce pot face ai, ca cetățeni activi în societatea contemporană.